uzia 是什么意思 | Sema uzia kwa Kichina

-uzia

【动】
向某人出售某物
例句:Wanataka kumuuzia mashamba yao.
释义:他们想把自己的田地卖给他。