wajibika 是什么意思 | Sema wajibika kwa Kichina

-wajibika

【动】
必须做某件事情
例句:Nimewajibika kuwalisha watoto wangu.
释义:我必须养活我的孩子。


This is default text for notification bar