wakati 是什么意思 | Sema wakati kwa Kichina

wakati


【名】 (nyakati)
1. 时间,时刻
词组:kwa wakati 按时
词组:wakati huo huo 当时,同时
词组:wakati wa kisasa 现代
词组:wakati ule 那个时候,在从前
词组:wakati wote 总是
词组:kila wakati 每时每刻
词组:wakati mwingine 有些时候
词组:wakati wowote 随便什么时候
2. 约好的时间,约会
例句:Nimeshapanga wakati na mwalimu wangu.
释义:我已经和老师约了一个时间。
词组:kwa wakati 准时的,按照约定的时间

wakati


【连】
当……的时候,如果……


This is default text for notification bar