wasiwasi 是什么意思 | Sema wasiwasi kwa Kichina

wasiwasi


【名】 [u-]
担心,紧张,尤指怕某事做不好,或不确定某事是否会发生时的心情
例句:Vyema usiwe na wasiwasi. Umeshinda vizuri.
释义:你不用紧张,你已经做得很好了。
例句:Ilikuwa sina hakika kwamba mamangu atakuja au la. Nilianza kuwa na wasiwasi.
释义:当时由于不知道我母亲会不会来,我开始担心起来。


This is default text for notification bar