zamu 是什么意思 | Sema zamu kwa Kichina

zamu

【名】 (-)
班次,轮班
例句:Katika kampuni hii tunafanya kazi kwa zamu.
释义:在这个公司我们轮班工作。
例句:Zamu yako!
释义:轮到你了!


This is default text for notification bar